Cty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre

6
Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Trung Trực, Phường 1, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Fax: (+84)75 3817 770
Điện thoại:(+84)75 3826 358
Website:congtrinhdothibentre.vn
Email: ctdt_bt@yahoo.com