Công văn Tổng Hội Xây Dựng về tổ chức cuộc thi kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo

52