Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak hoàn thành xuất sắc công tác sửa chữa lớn năm 2021

29

Trong năm 2021, Công Ty thủy điện An Khê – Ka Nak tiến hành sửa chữa lớn các hạng mục: Đại tu hạng mục Đập tràn Ka Nak, cửa nhận nước nhà máy Ka Nak; Trung tu tổ máy H2 nhà máy thủy điện Ka Nak, Đập tràn, cửa nhận nước, nhà van, đường ống áp lực An Khê, Trạm phân phối 220kV nhà máy thủy điện An Khê.  Qua quá trình triển khai dù gặp nhiều khó khăn, nhất là do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 kéo dài nhưng công tác sửa chữa lớn tất cả các hạng mục đều thực hiện hoàn thành tốt cả về tiến độ, chất lượng công việc. Để đạt được thành tích nêu trên nhờ sự quyết liệt, sâu sát của Lãnh đạo Công ty trong công tác chỉ đạo, điều hành, sự đoàn kết của toàn thể CBCNV trong Công ty.

Công tác tách máy ra sửa chữa lớn

Để công tác thực hiện công tác sửa chữa lớn năm 2021 đảm bảo chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả. Ngay từ những ngày đầu tháng 7/2020, Công ty đã tổ chức tiến hành khảo sát chi tiết từng hệ thống thiết bị, kiểm tra lập phương án kỹ thuật sửa chữa, lập danh mục vật tư, thiết bị thay thế chi tiết từng hạng mục sửa chữa lớn và các hạng mục kiểm tu như: Kiểm tu tổ máy H1 An Khê, tổ máy H2 An Khê, tổ máy H1 Ka Nak trình Tổng Công ty Phát Điện 2 phê duyệt. Công ty luôn bám sát tình hình thủy văn (mực nước hồ, thị trường điện) để điều chỉnh 5ký thời gian sửa chữa hợp lý nhất.

Về chất lượng sửa chữa, với đội ngũ cán bộ và nhân viên kỹ thuật đã có nhiều năm kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn và tay nghề cao, sự phối hợp đồng bộ giữa các Phòng/Phân xưởng, đặc biệt là sự phối hợp nhịp nhàng giữa các tổ chuyên môn, các đội, nhóm công tác thuộc Phân xưởng sửa chữa trong quá trình triển khai công việc đã góp phần hoàn thành tốt khối lượng sửa chữa lớn được lập và các khối lượng phát sinh trong quá trình sửa chữa. Các hạng mục sau sửa chữa đạt độ ổn định vận hành, tin cậy, hiệu quả.

 

Công tác kiểm tra thiết bị trạm phân phối 220kV

Kết thúc mỗi đợt sửa chữa lớn các đơn vị liên quan đã trình bày, chia sẻ những kinh nghiệm rút ra trong quá trình tiến hành sửa chữa lớn cũng như đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác này. Bên cạnh đó mỗi lần sửa chữa lớn rất hữu ích trong việc nâng cao năng lực, kinh nghiệm của đội ngũ kỹ thuật, hiểu rõ hơn tình trạng thiết bị, thu thập được các thông số kỹ thuật vật tư thiết bị để phục vụ cho công tác lập kế hoạch sửa chữa và mua sắm vật tư trong thời gian tới.

Công tác triển khai thực hiện RCM

Trong thời gian tới, Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak sẽ từng bước xây dựng lộ trình sang sửa chữa bảo dưỡng theo tình trạng thiết bị (RCM). Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Phát điện 2, Công ty đã nghiên cứu triển khai đánh giá phân tích thí điểm RCM cho các hệ thống thuộc Tổ máy H1 An Khê, Tổ máy H1 Ka Nak để lập phương án kỹ thuật sửa chữa lớn năm 2022. Sau khi hoàn thành, sẽ tiếp tục triển khai cho các hệ thống còn lại để làm cơ sở áp dụng sửa chữa theo tình trạng thiết bị (RCM) trong những năm tới.

 

   

         Đặng Quốc Anh