Công ty cổ phần môi trường & phát triển Đô thị Quảng Bình

7
Địa chỉ: Số 01 Hoàng Văn Thái – Phường Nam Lý – Thành phố Đồng Hới – Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0232 3889288
Fax:
Website: urencoquangbinh.com.vn
Email: unrencoquangbinh@com.vn