Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh

20
Địa chỉ: Số 377 Phạm Ngũ Lão, Khóm 3, Phường 2, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: 0294.3852391
Fax:
Website: http://congtrinhdothitravinh.vn/
Email: ctyctdttv@gmail.com