Công ty Cổ phần cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang

14
Địa chỉ: 263, Trần Hưng Đạo, P.5, TP.Vị Thanh, Hậu Giang, Việt Nam
Điện thoại: 0293 3876 357
Fax: 0293 3876 357
Website: http://capnuochaugiang.vn/
Email: CapNuocHauGiang@yahoo.com