Công nhận huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới

11

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 310/QĐ-TTg ngày 4/3/2022 công nhận huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Phó Thủ tướng giao Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Châu Thành nâng cao chất lượng các tiêu chí về môi trường, an ninh trật tự để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới./.