Công nhận 3 xã An toàn khu tại tỉnh Hòa Bình

73

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 công nhận xã An toàn khu tại tỉnh Hòa Bình.

Quyết định nêu rõ, công nhận các xã gồm: xã Hợp Phong và xã Thạch Yên thuộc huyện Cao Phong; xã Tú Lý thuộc huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình là xã An toàn khu.

Các xã trên được thực hiện chính sách ưu đãi đối với xã An toàn khu theo quy định hiện hành của pháp luật.