Công nhận 2 xã An toàn khu tại tỉnh Quảng Nam

159

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 297/QĐ-TTg ngày 2/3/2022 công nhận 2 xã An toàn khu tại tỉnh Quảng Nam.

2 xã được công nhận là xã An toàn khu gồm: xã Quế Phong thuộc huyện Quế Sơn; xã Tư thuộc huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.

2 xã trên được thực hiện chính sách ưu đãi đối với xã An toàn khu theo quy định hiện hành của pháp luật.