Công điện về việc nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19

13

 

Văn phòng Chính phủ vừa có Công điện 6746/CĐ-VPCP truyền đạt chỉ
đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới các Bí thư tỉnh ủy, thành
ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19; Chủ tịch UBND các
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc nâng cao hiệu quả công tác
phòng, chống dịch COVID-19.
Công điện nêu rõ:
Thời gian vừa qua, công tác phòng, chống dịch COVID-19 được triển
khai quyết liệt và đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, dịch bệnh còn diễn biến
phức tạp tại một số địa phương. Để bảo đảm hiệu quả công tác phòng, chống
dịch và trong việc mua sắm trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng,
chống dịch, tiêm chủng vaccine, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu
cầu:
1. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp tổ chức thực hiện
nghiêm các chỉ đạo, quy định, giải pháp phòng, chống dịch của Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Văn phòng Chính phủ: 080.44818 – 080.49195 – 080.43830
Fax: 080.43.829 – Email: thongtinbaochi@chinhphu.vn – Địa chỉ: Số 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội
hướng dẫn của Bộ Y tế; bảo đảm kiểm soát dịch bệnh trong thời gian nhanh
nhất, sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới.
2. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống
dịch COVID-19, mua sắm, sử dụng trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm xét nghiệm,
thuốc, vaccine… phục vụ phòng, chống dịch phải bảo đảm khoa học, hiệu quả,
tránh lãng phí, thất thoát. Nghiêm cấm mọi hành vi tiêu cực tham nhũng, lãng
phí, lợi ích nhóm trong việc mua sắm, sử dụng vật tư, trang thiết bị y tế, các sinh
phẩm xét nghiệm và tiêm chủng vaccine.
3. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 đúng quy
trình, nhanh chóng, thuận tiện nhất cho người dân trên tinh thần bảo đảm tuyệt
đối an toàn, không để dịch bệnh lây lan. Không được thu phí tiêm chủng hay bất
kỳ biểu hiện trục lợi nào khác trong việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19
cho người dân.