Công điện về việc hoàn thành xây dựng phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh

17

Ngày 31/8/2021, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành ký Công điện số 1110/CĐ-TTg gửi Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hoàn thành xây dựng phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh.

Để kịp thời đáp ứng nhu cầu sử dụng đất cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh trong thời kỳ 2021-2030, đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, có hiệu quả; khắc phục các mâu thuẫn, chồng chéo trong sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, địa phương, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương tổ chức thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 11/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trong đó chú trọng sớm hoàn thành việc xây dựng nội dung phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai cấp tỉnh trong quy hoạch tỉnh gửi lấy ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường trước khi tích hợp vào quy hoạch tỉnh theo quy định tại Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Chính phủ sẽ trình Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 – 2025) vào tháng 10 năm 2021, để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ giữa các chỉ tiêu sử dụng đất quốc gia và chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch tỉnh, hạn chế việc điều chỉnh Quy hoạch tỉnh sau khi được phê duyệt, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai cấp tỉnh về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/9/2021. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ nêu trên.

2. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho ý kiến một lần đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi đầy đủ hồ sơ phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai cấp tỉnh trước ngày 15/9/2021, trên cơ sở phương án Quy hoạch sử dụng đất quốc gia, có trách nhiệm dự kiến chỉ tiêu sử dụng đất do Thủ tướng Chính phủ phân bổ cho các địa phương đảm bảo thống nhất, đồng bộ giữa Quy hoạch sử dụng đất quốc gia và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thủ tướng hoan nghênh Trung ương Đoàn tổ chức chương trình ‘Triệu túi an sinh’

Ngày 31/8/2021, Văn phòng Chính phủ có văn bản 6054/VPCP-QHĐP gửi Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Văn bản nêu rõ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có văn bản về kế hoạch tổ chức chương trình “Triệu túi an sinh” tại các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh Trung ương Đoàn đã lên kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình nêu trên.

Trung ương Đoàn khẩn trương phối hợp với Bộ Y tế để tổ chức tiêm vaccine và xét nghiệm cho lực lượng tình nguyện viên tham gia hỗ trợ các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Tiếp tục Đề án ‘Hỗ trợ thông tin tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo’ đến hết năm 2023

Theo văn bản 1106/TTg-KGVX, Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề xuất của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc điều chỉnh thời gian thực hiện “Đề án hỗ trợ thông tin tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo”.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì thực hiện Đề án đến hết năm 2023, bảo đảm hiệu quả, đúng quy định pháp luật, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ thông tin tuyên truyền.

Trước ngày 7/9, báo cáo Thủ tướng về thông tin có chất cấm trong mì Hảo Hảo

Văn bản 6022/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ gửi Bộ Công Thương nêu, thời gian gần đây, báo chí có nhiều tin, bài phản ánh việc sản phẩm mì ăn liền Hảo Hảo của Công ty cổ phần Acecook Việt Nam có chất cấm, không bảo đảm an toàn thực phẩm.

Thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Công Thương kiểm tra, có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 7/9/2021.

Phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 – 2025

Ngày 31/8/2021, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ký Quyết định 1452/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 – 2025 với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 triệt xóa trên 80% số “điểm nóng” về ma túy.

Chương trình cũng phấn đấu kiềm chế tỷ lệ gia tăng số người nghiện ma túy và số xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy dưới 1% so với năm trước; trên 80% số người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy có hồ sơ quản lý được tiếp cận dịch vụ tư vấn, điều trị, cai nghiện ma túy, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng.

Số vụ phạm tội về ma túy được phát hiện, bắt giữ hàng năm tăng từ 5% so với năm trước; trên 90% số vụ án ma túy được giải quyết, xét xử; 100% các vụ việc có thông tin về vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường biên, hàng không, chuyển phát nhanh được xác minh làm rõ.

Số điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy được triệt xóa tăng từ 5% so với năm trước; không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp mới;…

Một trong những nhiệm vụ của Chương trình là tập trung chỉ đạo làm tốt công tác phòng ngừa, xác định đây là giải pháp chiến lược, lâu dài. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn ma túy. Thường xuyên cập nhật và phổ biến thông tin cho nhân dân về tác hại của ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp cũng như phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy; xây dựng chương trình giáo dục, tuyên truyền chuyên biệt cho thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên và các nhóm đối tượng có nguy cơ cao; kịp thời phát hiện và động viên những mô hình, cá nhân tiêu biểu trong phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Tích cực triển khai hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn, không để phát sinh hoặc phức tạp trở lại; tổ chức phát hiện và triệt xóa những điểm, tụ điểm sản xuất, điều chế, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hàng năm củng cố và giữ vững số xã, phường, thị trấn không có tội phạm và tệ nạn ma túy; phấn đấu giảm dần số xã, phường, thị trấn trọng điểm phức tạp về tệ nạn ma túy.

Nhiệm vụ khác của Chương trình là tập trung đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ nước ngoài vào nội địa; triệt phá, bóc gỡ triệt để các đường dây tội phạm ma tuý lớn, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia, không để Việt Nam trở thành địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế. Nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm ma túy; tăng cường các hoạt động xác minh, làm rõ nguồn gốc tài sản bị can sử dụng vào việc phạm tội, nguồn tài sản bị can có được do thực hiện hành vi phạm tội để xử lý theo quy định của pháp luật. Làm tốt công tác vận động đầu thú và bắt giữ đối tượng truy nã; chú trọng công tác xét xử lưu động phục vụ tuyên truyền, giáo dục, răn đe tội phạm. Quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm và xử lý đúng quy định của pháp luật, không để lợi dụng mua bán, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma tuý.

Tăng cường kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất trong xuất nhập khẩu và sản xuất kinh doanh, không để tội phạm ma túy lợi dụng vào việc sản xuất, mua bán trái phép các chất ma túy. Kịp thời phát hiện, triệt xóa diện tích trồng cây có chứa chất ma tuý.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực của các cơ quan chuyên trách phòng, chống ma túy, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả gắn liền với trách nhiệm của các tập thể, cá nhân thực hiện nhiệm vụ tại các địa bàn biên giới, cửa khẩu, trên biển và nội địa, trong đó, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đóng vai trò nòng cốt; ngành Lao động – Thương binh và Xã hội có vai trò quan trọng trong công tác phòng ngừa nghiện ma tuý, cai nghiện và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng. Đẩy mạnh xã hội hóa và khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia và đóng góp cho công tác phòng, chống ma túy./.