Chương trình Công tác của BCĐ Phòng thủ dân sự quốc gia đến năm 2025

25

Thủ tướng Phạm Minh Chính – Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa ký Quyết định số 55/QĐ-BCĐPTDS ngày 25/5/2022 ban hành Chương trình công tác đến năm 2025 của Ban Chỉ đạo này.

Theo Chương trình công tác từ năm 2022 – 2025, Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm: Chỉ đạo công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản; chỉ đạo công tác kiện toàn tổ chức, lực lượng phòng thủ dân sự; chỉ đạo công tác huấn luyện, tập huấn, diễn tập về phòng thủ dân sự; chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, biên soạn tài liệu về phòng thủ dân sự; chỉ đạo công tác hợp tác quốc tế; chỉ đạo công tác đầu tư, mua sắm trang thiết bị phòng thủ dân sự; tổ chức hội nghị, họp Ban Chỉ đạo.

Trong đó, Ban Chỉ đạo xây dựng các kế hoạch ứng phó với các thảm họa cơ bản giai đoạn 2021 – 2025; kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự – Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp; huấn luyện tìm kiếm cứu nạn đường không, biển và ứng phó với thảm họa hàng không, hàng hải; diễn tập ứng phó thảm họa dịch bệnh nguy hiểm; tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm về phòng thủ dân sự và các thảm họa cho cộng đồng…