Chung sức xây dựng nông thôn mới

40

Xây dựng nông thôn mới, TP.HCM có 5 huyện tham gia thực hiện gồm: Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè và Cần Giờ.

Để chương trình thực sự thành công, thành phố thực hiện chương trình kêu gọi cả xã hội “Chung sức xây dựng NTM”, hỗ trợ 5 huyện xây dựng NTM về: An sinh xã hội, nhà tình nghĩa, tình thương; hỗ trợ giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, phát triển sản xuất, tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển giao khoa học kỹ thuật, giống, xây dựng thương hiệu, các hình thức liên kết chuỗi sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, trợ vốn cho nông dân…

Không chỉ nhờ “ngoại lực”, các huyện xây dựng NTM cũng tự thân vận động nguồn lực tại chỗ. Thực hiện phong trào chung sức xây dựng NTM, tại huyện Củ Chi đã có hơn 6.420 hộ dân hiến hơn 760.000m2 đất và đóng góp vật liệu kiến trúc với tổng trị giá hơn 377 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các công trình đầu tư cơ sở hạ tầng.

Huyện Bình Chánh, giai đoạn 2016 đến nay đã vận động 2.709 hộ dân tham gia hiến hơn 193.600m2 đất, với tổng kinh phí khoảng hơn 608 tỷ đồng. Vận động chung sức lắp đặt camera an ninh, mua bảo hiểm y tế, trang bị thùng rác, phát triển sản xuất… với tổng kinh phí hơn 100 tỷ đồng.

Cả thành phố dồn sức xây dựng nông thôn mới - Ảnh 1.

Nhiều tuyến đường NTM ở vùng nông thôn TP.HCM hoàn thành nhờ người dân hiến đất. Ảnh: Trần Đáng

Phong trào chung sức NTM tại 5 huyện đã huy động được 33.848 hộ dân hiến đất, vật kiến trúc làm đường, với diện tích hơn 3.169.000m2, ước kinh phí hơn 2.319 tỷ đồng.

Huyện Cần Giờ đã vận động được 2.365 hộ tham gia hiến hơn 42ha đất với tổng giá trị hơn 67 tỷ đồng, để mở rộng đường giao thông nông thôn…

Diện mạo mới

Chính nhờ sự chung tay chung sức hỗ trợ xây dựng NTM của toàn xã hội, bộ mặt nông thôn của 56 xã có sự thay đổi rõ nét, đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Đến nay, TP.HCM không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia, chuẩn nghèo thành phố được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm…

Ban chỉ đạo của Thành ủy TP.HCM về Chương trình xây dựng NTM cho biết, để thực hiện phong trào thi đua “Thành phố chung sức xây dựng NTM”, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã có nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận – huyện triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với nội dung thi đua xây dựng NTM.

Đối với từng tổ chức chính trị – xã hội đều có tổ chức phát động phong trào thi đua riêng, như: “Tháng thanh niên hành động xây dựng NTM”, “Thanh niên nông thôn lập nghiệp”; “Trồng cây xanh trên các tuyến đường ở các xã NTM”; “Nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi, xây dựng xã NTM”; “Hiến đất làm đường, xây dựng cơ sở hạ tầng NTM và giữ gìn an ninh trật tự”…

Qua phong trào thi đua này, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò của bản thân đối với công cuộc xây dựng NTM đã có chuyển biến rõ nét.

Qua hơn 10 năm thực hiện Chương trình NTM đến nay, phong trào chung sức NTM tại 5 huyện đã huy động được 33.848 hộ dân hiến đất, vật kiến trúc làm đường, với diện tích hơn 3.169.000m2, ước kinh phí hơn 2.319 tỷ đồng. Huy động cộng đồng cùng chung sức xây dựng 2.290 tuyến hẻm, tổng chiều dài 339km với tổng kinh phí hơn 901 tỷ đồng.