Chủ tịch EVN Dương Quang Thành nghỉ hưu từ 1/5/2023

86

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 299/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ông Dương Quang Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nghỉ hưu.

Theo quyết định, ông Dương Quang Thành nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/5/2023.

 

 Cong TTĐTCP