Chủ động chỉ đạo điều chỉnh hợp lý kế hoạch sản xuất nông nghiệp

24

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương chủ động chỉ đạo điều chỉnh hợp lý kế hoạch sản xuất nông nghiệp, nhất là chăn nuôi, thủy sản để tránh thiếu hụt nguồn cung trong thời gian tới. Tìm kiếm nguồn nguyên liệu trong nước để sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm, giảm phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu.

Nắm chắc tình hình sản xuất, tiêu thụ các loại nông sản đến kỳ thu hoạch, nhất là tại những vùng chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp trọng điểm (như vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ…) và phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương, các địa phương bảo đảm điều kiện tạo thuận lợi, thông suốt cho vận chuyển, tiêu thụ nông sản, đặc biệt tại các địa phương đang giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, các cơ quan, địa phương liên quan đẩy mạnh triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp để tháo gỡ “thẻ vàng” của EC đối với thủy sản xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian sớm nhất.

Chủ động tham mưu để chỉ đạo ứng phó các tình huống thiên tai trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19, không để bị động bất ngờ; chỉ đạo các địa phương và cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát, triển khai công tác bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập thủy lợi.