Chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách Việt Nam (1925 – 2021)

12

Nghề báo cao quý được xã hội tôn vinh

Báo chi  góp phần truyền tải thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp  nhiệm kỳ 2021-2026, trong thời gian qua đã và đang  đồng hành cùng lực lượng chức năng đẩy lùi dịch bệnh Covid – 19.  

Ông Lê Trung Chinh-Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ngồi đợi đến giờ bỏ phiếu.

       Báo chí góp phần thành công trong công tác bầu cử

     Báo chí luôn kề vai sát cánh cùng Đảng và nhân dân. Trong những sự kiến lớn vừa diễn ra, điển hình  là Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Báo chí luôn xác định đây là nhiệm vụ lớn lao và trọng trách của người làm báo. Công tác tuyên truyền đến với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức rõ mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện chính trị này.

        Phải nói rẳng công tác tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, quy định của pháp luật về công tác bầu cử; tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội, HĐND các cấp. Qua đó, công tác thông tin báo chí góp phần rất quan trọng vào thành công của bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Công tác tuyên truyền làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức rõ mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện chính trị này là nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới.

        Trên thực tế, thông tin là một quá trình. Quá trình đó được khởi đầu từ các sự vật, hiện tượng diễn ra trong tự nhiên và xã hội được nhà báo nhận thức nó. Thông qua hoạt động tư duy và lao động của nhà báo, những hiện tượng, sự vật đó trở thành sản phẩm báo chí  mang tư tưởng, quan điểm chủ đích chính trị rõ ràng và được chuyển tải tới cộng đồng. Đương nhiên, chất lượng và hiệu quả của thông tin còn tùy thuộc và năng lực, trình độ tri thức của nhà báo.

PV trao đổi với quản đốc xi nghiệp sản xuất bê tông trụ điện, nơi chưa có dịch Covid-19.

      Nếu như trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc, biểu hiện cao nhất của nhân cách ở mỗi công dân, trong đó có nhà báo, là đức hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc. Các nhà báo đã có mặt ở những nơi gian khổ, hiểm nguy, những điểm nóng trên các mặt trận để làm nhiệm vụ. Con số hơn 400 nhà báo đã hy sinh và hàng trăm người khác mang thương tật suốt đời đã chứng minh cho sự hy sinh cao cả đó.

Báo chí góp phần trong công tác phòng, chống dịch Covid –19.

Nhân viên y tế đó thân nhiệt.

         Trước tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp, các cơ quan báo chí, từ Trung đến địa phương  luôn bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ y tế, và của địa phương về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19.  Truyền tải thông tin kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh, phản ánh công tác phòng chống dịch bệnh của các cấp, các ngành và các biện pháp phòng, chống dịch. Ngoài ra cùng đồng hành kêu gọi những nhà hảo tâm, các doanh nhiệp ủng hộ bà con đang gặp khó khăn ở những nơi đang phong tỏa cách ly từ những thùng nước uống, rau sạch, gạo trái cây….

           Phát biểu tại Hội nghị sơ kết sơ kết công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid -19 năm 2020. Chủ tịch nước  Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp to lớn trực tiếp nhiều mặt của truyền thông, báo chí nước nhà vào kết quả phòng, chống dịch. Vai trò của truyền thông, thông tin, với lực lượng hùng hậu, có ý nghĩa rất quan trọng. Chủ tịch cho rằng, sự xông pha của báo chí chống dịch COVID-19 có ý nghĩa rất lớn là những người người luôn có trách nhiệm, đồng hành của Đảng và nhà nước, nhân dân, cùng cơ quan ban ngành, nhà doanh nghiệp, từ vùng sâu vùng xa, từ nông thôn đến thành thị, báo chí là cầu nối giữa Đảng và dân và ngược lại.

            Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Báo chí Cách Việt Nam luôn giữ vững vai trò tiên phong trên mặt trận  tư tưởng và văn hóa, góp phần giáo dục truyền thống vẻ vang của Ðảng, của dân tộc; nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Ðảng, Nhà nước; khơi dậy và cổ vũ tinh thần yêu nước, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. ..nhiệm vụ chuyển tải những thông điệp tốt đẹp của xã hội, những ý hay lẽ phải và phản ánh những vấn đề tiêu cực đang xảy ra và hướng đến cái Chân-Thiện-Mỹ.

                                                                                Đắc Bình-Hồng Quảng