Cấp Giấy phép kinh doanh hàng không chung cho Công ty TNHH Sun Air

134

Tại văn bản số 199/TTg-CN ngày 25/2/2022, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đồng ý về nguyên tắc việc Bộ Giao thông vận tải cấp Giấy phép kinh doanh hàng không chung cho Công ty TNHH Sun Air.

Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải thực hiện cấp Giấy phép kinh doanh hàng không chung theo đúng quy định; chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về hàng không dân dụng đảm bảo an toàn, hiệu quả./.