Bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

68

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 26/QĐ-TTg ngày 8/1/2022 bổ nhiệm lại ông Đào Việt Ánh giữ chức Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.