90% các công trình thương mại không tích hợp năng lượng tái tạo

21

Đó là ý kiến của bà Christine Gandomi – quyền Trưởng phòng môi trường, năng lượng và khí hậu của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tại chương trình: “Thách thức đổi mới sáng tạo: Người kiến tạo năng lượng tương lai” diễn ra chiều 12.4.