6 địa phương đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

75

Ngày 2/6/2022, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký các quyết định công nhận 6 địa phương đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Cụ thể, Quyết định số 668/QĐ-TTg công nhận huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long đạt chuẩn nông thôn mới.

Quyết định số 669/QĐ-TTg công nhận huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Quyết định số 670/QĐ-TTg công nhận thị xã An Khê, tỉnh Giai Lai hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Quyết định số 671/QĐ-TTg công nhận thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Quyết định số 672/QĐ-TTg công nhận thị xã Ayun Pa, tỉnh Giai Lai hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Quyết định số 673/QĐ-TTg công nhận huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020./.