42 nhà máy điện gió được phép vận hành thương mại

30

Thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tính đến trung tuần tháng 11-2021, đã có 42 nhà máy điện gió với tổng công suất 2.131,3MW đã được công nhận vận hành thương mại. 

Một số nhà máy điện gió được công nhận vận hành thương mại đáng chú ý như: Phương Mai 1, Hướng Tân, Tân Linh, Nhơn Hòa 1, Nhơn Hòa 2, BT1, Win Energy Chính Thắng, Liên Lập, Gelex 2, Ea Nam, Hoàng Hải, Phong Huy, Phước Minh, Ia Bang 1, Ia Pết – Đak Đoa 1…

Hiện Việt Nam phải nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch cho nhiều nhà máy nhiệt điện. Do đó, đẩy mạnh sản xuất năng lượng tái tạo trong nước có thể giúp tăng cường khả năng phục hồi của Việt Nam và hỗ trợ đầu tư cho các dự án trong nước.

Theo SGGP