Tỉnh Khánh Hòa ban hành văn bản bổ sung, điều chỉnh hoạt động của cơ quan, đơn vị trong thời gian giãn cách

15

 

Nhằm đảm bảo sự liên tục và ổn định của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tại các địa phương giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Chính phủ, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có những ý kiến chỉ đạo, biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.


Theo chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị Nhà nước sắp xếp cán bộ, người lao động làm việc trực tuyến tại nhà. Chỉ được bố trí khoảng 30% tổng số nhân viên làm việc trực tiếp tại công sở để thực hiện nhiệm vụ cần thiết. Riêng các lực lượng vũ trang, y tế, phòng chống dịch, cháy nổ phải đảm bảo túc trực 100% quân số. Ngân hàng, chứng khoán duy trì công suất tối thiểu để cung ứng kịp thời các dịch vụ cần thiết, các chi nhánh có thể tổ chức luân phiên nhân sự làm việc theo ca.

 

Các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thiết yếu được phép hoạt động nhưng phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch. UBND tỉnh khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp áp dụng phương thức “3 tại chỗ” và các phương án phù hợp khác để bảo vệ, phòng tránh nguy cơ dịch bệnh xâm nhập, bùng phát. Các doanh nghiệp vận tải hàng hóa cho sinh hoạt, công tác phòng chống dịch, phục vụ xuất nhập khẩu,… bảo đảm an toàn, tuân thủ nghiêm túc nguyên tắc “3 tại chỗ” hoặc “ 1 cung đường – 2 địa điểm”.

 

Đối với việc di chuyển tại các địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16, UBND tỉnh đề nghị tất cả lực lượng cán bộ, người lao động, người hoạt động công vụ cho các cơ quan, đơn vị được phép hoạt động theo Chỉ thị 17 và các loại phương tiện vận chuyển khác theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phải có 01 trong 04 loại giấy tờ sau để phục vụ kiểm tra của lực lượng chức năng:

– Thẻ công chức ( đối với cơ quan nhà nước);

– Thẻ chuyên ngành;

– Thẻ công tác ( ghi rõ họ tên, đơn vị công tác, địa chỉ cư trú, đóng giáp lai ảnh với thẻ);

– Văn bản xác nhận của cơ quan, đơn vị trong quá trình di chuyển thực thi công vụ hoặc di chuyển giữa trụ sở cơ quan, đơn vị và nơi cư trú.

 

Trường hợp người dân đi tiêm vắc xin phải xuất trình giấy mời tiêm hoặc tin nhắn điện thoại hẹn lịch tiêm và tự thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo 5K trong suốt quá trình tiêm phòng. Tại những địa phương có phát phiếu đi chợ, người dân khi đi chợ, siêu thị thì xuất trình phiếu đi chợ, siêu thị hoặc biên lai tính tiền .

Từ 19 giờ 00 ngày 01/8/2021 cho đến khi có thông báo mới, người dân tại các địa phương thuộc tỉnh Khánh Hòa đang áp dụng giãn cách xã hội phải ở trong nhà; các cơ sở kinh doanh phải đóng cửa trong khung giờ 19 giờ 00 hôm trước đến 06 giờ 00 hôm sau.

 

Một số trường hợp được phép lưu thông trong khung giờ hạn chế như: trường hợp cấp cứu, các lực lượng hỗ trợ, phục vụ công tác phòng chống dịch; cán bộ, phóng viên đã đăng kí hoạt động trên địa bàn tỉnh; đội xử lý sự cố môi trường, hạ tầng kĩ thuật,…; phương tiện của các doanh nghiệp được cho phép hoạt động như vận tải hàng hóa thiết yếu, vận tải nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, xuất nhập khẩu,…; các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, các nhà thuốc.

Mỹ Nhung