Thủ tướng bổ nhiệm lại lãnh đạo hai cơ quan

3

Tại Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 5/8/2022, Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Bùi Ngọc Lam giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. Thời hạn bổ nhiệm lại tính từ ngày 28/7/2022.

Tại Quyết định số 940/QĐ-TTg ngày 5/8/2022, Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Đinh Đắc Vĩnh giữ chức Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam. Thời hạn bổ nhiệm lại tính từ ngày 10/8/2022./.