Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

11

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 1271/QĐ-TTg ngày 19/10/2022 thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Cụ thể, ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính là thành viên Ban Chỉ đạo thay ông Tạ Anh Tuấn.

Ông Nguyễn Danh Huy, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải thay ông Nguyễn Ngọc Đông nghỉ hưu theo chế độ.

 Cổng Thông tin điện tử Chính phủ