Kiện toàn thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương

4

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương vừa ký Quyết định số 84/QĐ-HĐPH kiện toàn thành viên Hội đồng này.

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam làm Ủy viên Hội đồng thay bà Bùi Thị Hòa – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Ông Nguyễn Tuấn Hùng, Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam làm Ủy viên Hội đồng thay bà Vũ Việt Trang – Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.

Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam làm Ủy viên Hội đồng thay Trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.