Đà Nẵng: Hội nghị tập huấn và đào tạo công tác thẩm định hồ sơ môi trường theo luật bảo vệ môi trường năm 2022

3

Từ ngày 12-14/7 tại TP Đà Nẵng, Sở TN&MT TP Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị tập huấn và đào tạo công tác thẩm định hồ sơ môi trường theo luật bảo vệ môi trường năm 2022.

Dự hội nghị có ông Phạm Anh Dũng – Phó vụ trưởng vụ thẩm định giá tác động môi trường. Đại diện Cục bảo vệ Môi trường miền Trung và Tây nguyên – Tổng cục môi trường và đại diện sở, ban ngành TP Đà Nẵng.

                                           Quang cảnh hội nghị tập huấn và đào tạo

Hội nghị lần này nhằm đào tạo, tập huấn các nội dung liên quan đến Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản chi tiết hướng dẫn thi hành Luật  đến đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Đà Nẵng.

        Hội nghị đã có nhiều câu hỏi đặt ra ;liên quan đến bảo vệ môi trường hiện nay

 

Trong chương trình hội nghị, các chuyên gia, giảng viên là cán bộ của Vụ Vụ Thẩm định đánh giá tác động môi trường, Vụ Quản lý chất thải (thuộc Tổng cục Môi trường) đã trao đổi về các nội dung quy định mới trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; hướng dẫn quy định thực hiện đánh giá tác động môi trường; hướng dẫn quy định thực hiện hồ sơ cấp giấy phép môi trường và đăng ký môi trường; hướng dẫn quy định quản lý chất thải và các vấn đề cần lưu ý khi thực hiện công tác môi trường.

Cũng tại hội nghị, tập huấn lần này có nhiều câu hỏi thảo luận từ thực tiễn công tác bảo vệ môi trường hiện nay đã được các chuyên gia, cán bộ giải đáp thỏa đáng.

                        Nguyễn Thọ