Công nhận 7 xã an toàn khu tại tỉnh Trà Vinh

1

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký quyết định số 859/QĐ-TTg ngày 20/7/2022 công nhận xã an toàn khu tại tỉnh Trà Vinh.

Theo quyết định, công nhận 7 đơn vị hành chính cấp xã thuộc 5 huyện, thị xã thuộc tỉnh Trà Vinh là các xã an toàn khu của Trung ương kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ gồm:

– Xã Nhị Long và xã Nhị Long Phú thuộc huyện Càng Long;

– Xã Ninh Thới thuộc huyện Cầu Kè;

– Xã Mỹ Long Bắc và xã Mỹ Long Nam thuộc huyện Cầu Ngang;

– Xã Long Vĩnh thuộc huyện Duyên Hải;

– Xã Trường Long Hòa thuộc thị xã Duyên Hải.

Các xã an toàn khu nêu trên được thực hiện chính sách ưu đãi do cấp có thẩm quyền phê duyệt.