Cầu vượt sông Hồng nghìn tỷ ở Hà Nội chính thức hợp long

5